O klubie tańca towarzyskiego AESTHET

Klub AESTET został założony przez choreografa Aleksandra Władimirowicza Wysockiego.W założeniu klubu pomagała mu jego koleżanka, żona i niezawodne ramię, choreografka Tatiana Władimirowna Wysockaja.

Od 2007 roku w klubie pracuje wspaniała profesjonalistka, praktykantka klubu Estet - Bormotowa Ewelina Leonidowna. A od 2009 r. Klub taneczny powitał w swojej rodzinie również byłą wychowankę klubu Estet, Innę Władimirowną Nagrebelną. Teraz razem przekazują swoje umiejętności i miłość do tańca swoim uczniom.

Klub Estet przygotowuje pary taneczne do zawodów. Nasi uczniowie są doceniani w wielu konkursach i mistrzostwach, nie tylko na Ukrainie, ale i za granicą. Klub Aesthete ma na swoim koncie wiele nagród i pucharów.

Nauczanie i wykonywanie tańca jest naszą pasją i naszym życiem. Club Estet to szkoła tańca z profesjonalnymi choreografami. Nasi trenerzy wkładają w swoich podopiecznych całe swoje serce, umiejętności i energię.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy choreografów klubu wiele pokoleń uczniów mogło nauczyć się tańczyć.

PL